2004/06/17

محمد عمر عوسمان

وێستم مه‌ست بم و
له سه‌ر خۆشییا....
خه‌وی مناڵیم بگه‌ڕێته‌وه
وێستم بكه‌ومه به‌زم و گۆرانیی
نه‌مزانی ته‌م و هه‌وری زامی من....
له پێكی مه‌ی دا ناڕه‌وێته‌وه

.:.:.:.:.:.:.: م.ع.عوسمان .:.:.:.:.:.:.:

Inga kommentarer: