2003/11/12

Om du visste allt om mig skulle jag inte vara densamma.