2003/08/17

ده‌مـــێ بیر دێنه‌ بیـــرا من
خۆشـــی..خه‌یاڵ..خــه‌ون
نـــامینــــــــــــن
هه‌می ده‌ستێن ئه‌ڤیندارن
ژێكڤه‌دبـــن
هه‌می كه‌لێن بنه‌فشــا
دهه‌رفـــــــــــن
چیچــك دبنه سیمــــه‌رخ
كانی دبنه ده‌ریـــا
روندك دبنه پێـل
ئـــه‌نی دبته سێل
چــاڤ جهێ خۆ به‌رددن
ل ئه‌سمـــانێ سه‌ر دنـــێ
لــــته دگه‌رن
/./././././././././././....به‌درخان سنـــدی


سایتێكی زۆر زۆر زۆر جووان وعه‌نتیكه
ســــه‌بری ئه‌یوب و ئه‌م دوو فلاشــــــه