2004/03/21

نه‌ورۆزا وه پیرۆز بت.

2004/03/08
مامۆستا:كچێ بڵێ بزانم خوا مرۆڤی چۆن خوڵقاند؟
كچ:خوا یه‌كه‌م جار ئاده‌می دروست‌كرد.تۆزێ سه‌یری كرد و گووتی:وا بزانم له مه جوانتر و چاكتریش بتوانم بخوڵقێنم ئه‌مجار حــه‌وای خوڵقاند.

2004/03/06

If you really want to change your life,start immediately.
Osho

2004/03/02

هه‌ور ئه‌سوتێ.... هه‌نسك ئه‌دا.... شه‌ویش دره‌نگه.