2003/06/20

چیروكا زستــــــــــان ژ نڤێسینــــا : ژیــلا حوسێنی
سه‌‌رچاڤه ............ سایتا ژن
M.C. Escher,the world famous graphic artist.
more >>>>
بـه‌ قه‌ولی قه‌ل ووشه‌ی بـولبــول دزێوه
‌كه بولبول هه‌ر قه‌لی نێو شاخ و كێوه‌

......ح.س. سۆران