2004/09/30

ژن و پیاو

خۆشی ژیان لێره دایه كه هیچ پیاوێك له ژن حاڵی نابێ و هیچ ژنێک له پیاو.

2004/09/18

پڕسیار

ئه‌رێ پێتان خۆشه چی نووسه‌رێك یاخۆد چی هۆزانڤانێك (مردوو یان زیندوو) وێبڵاگ‌نووس ببوایه؟

2004/09/17

Moment lost in time

Table in the garden:
the moon is inspecting
the empty glass.

2004/09/13

هـــوزانوک

ڕه‌نگێن به‌رێ ژ بیرا من چوون!