2005/08/08

Daweta Çiya

Çiya yê diken dawetê
Da roj ronahiyê bidetê
Ho gelo gelê mino
Heta kengî girya me bê?
Da destê hev bigrîn da ko ava keyn dewletê...
Bira bax ne guldan e
Keko war jî ne zîndan e
mirov û azadî....
Kengî wellat gulistan e?