2004/01/18

ژن: ئه‌رێ زۆر شه‌یدای منی؟
پیاو: ئا زۆر
ژن: یانی چه‌ند؟
پیاو: به قه‌د ئه‌ستێره‌كانی ئاسمانه‌وه.
ژن: ئه‌و ئاسمانه‌ی من ده‌بێنم نه‌ساوه و ئه‌ستێره‌‌كانی دیار نییه.
پیاو: به قه‌د دڵوپه‌كانی بارانه‌وه.
ژن: باران! خۆ ئه‌مه چه‌ند ڕۆژه باران نه‌باریوه.
پیاو: به قه‌د قه‌شه‌نگی گوڵه‌كانه‌وه.
ژن: خۆ ئێستا پاییزه و گوڵه‌كان سیس و ژاكاون.
پیاو: زانیم،به قه‌د تۆ كه تۆ منت خۆش ئه‌وێ.
ژن: كه ‌وا بێ تۆ هیچ،منت خۆش ناوێ!