2003/12/21

هـه‌ر چوار كنارا گه‌ریام دا ئه‌ز ببیـنم یــارێ
ئه‌ز وه‌ستام و ڤه‌وه‌رهام هه‌ر تو نه‌یــا دیارێ
قیز و په‌ری لێ پڕبـــون وه‌كـی دیتــــن هـزارێ
ڕه‌نگێ یارا من نه‌دان كا گول گه‌شــا بوهارێ