2004/07/18

Dilok

Çi bikim li dinyayê
Sebra min bê te nayê