2004/02/24


Çiya bilindin te nabînim
Gula destê kesê nastînim
Ezê herim xerîbiyê
Ditirsim te nebînim.