2003/08/08

به‌شــــێ كوچكێت كوردا(Paltalk) من ژێ بر و به‌شه‌ك نوی بناڤێ یاری(Games) ڤه‌كـــر كو محاولێ دكم هنده‌ك یاریێت خۆش تێدا دانم،هیڤی‌یه ب دلێ وه بت....

Inga kommentarer: