2003/07/30

به‌ كوردی خوێندن و نووسین زۆر خۆشه
خوێندنی ژماره‌كان به‌ كوردی خۆشه ،یه‌ك،دو،سێ،چوار،.....
نووسینی ژماره‌كان به كوردی زۆر ناشرینه.

Inga kommentarer: